PISO PROGRAM

" Kung ang isang miyembro ay pumanaw, ang kanyang pamilya ay makakatanggap ng ISANG PISO(P1.00) mula sa lahat ng kasaling miyembro at tsapter " .

DOWMLOAD PISO PISO DEPOSITS 

KADAHILANAN /PINAGMULAN NG KAISIPAN::

 

 Ang buhay ay may katapusan at ang kamatayan ay isa sa katotohanan ng buhay at di maiiwasan. Bukod pa dito na ang ating pinaghahandaan ay ang ating kinabukasan subalit nakakaligtaan natin paghandaan ang ating pagpanaw at ang katotohanang mahal ang pagpapalibing. Sa katulad nating mga nagmula sa pamilya ng pagkokonstruksiyon at impormal na mangagawa ito ay isang trahedya kapag ang isang miyembro ng ating pamilya ay pumanaw. Karamihan sa atin ay hindi napapaglaanan ang tama at disenteng pagpapalibing bagkus ating hinahayaan na lamang na ito ay dumating sa ating buhay at pamilya, at bahala na kung ano ang mangyayari, na dahilan ng pagkabaon ng karamihan sa atin sa pagkakautang. Ang mga katotohanang ito ang tinutugon ng ating Piso Program ng ACIW sa abot kaya at madaliang paraan. Ang pagpapalibing ng disente ay hindi kailangang mahal o malaki ang gastos.

Ang ACIW ay naniniwala na may solusyon sa bawat problema at hirap na pinagdadaanan ng mga pamilyang namatayan mula sa manggagawa na hindi sapat ang kinikita lalo na sa pamilya ng manggagawang konstruksyon at iba pang impormal na sector. Ang programang ito ay isang pagpapaabot ng tulong pinansyal o pakikiramay sa pamilyang nagdadalamhati tulad ng ating paghuhubog sa tamang kultura, kahulugan ng pagkakaisa, kapatiran, pagkakaunawaan at higit sa lahat ang pagtutulungan sa bawat kasaping miyembro. Kaya ang programang ito ay itinatag sa paniniwalang tayong mga Pilipino ay likas na maunawain, matulungin at handing dumamay sa nangangailangan at higit sa lahat sa katulad nating nasa hanay ng mahihirap.

 

BENEPISYO MULA SA PROGRAMA:

 

Kung ang isang miyembro ay pumanaw, ang kanyang pamilya ay makakatanggap ng ISANG PISO(P1.00) mula sa lahat ng kasaling miyembro sa programang ito.
Halimbawa, kung ang kabuuang miyembro ay 3,000 o pababa sila ay makakatanggap ng halagang TATLONG LIBONG PISO (P3,000), kapag humigit na sa 3,000 kasapi ito na ang aktuwal na matatanggap ng pamilya.

Bukod sa TATLONG LIBONG PISO(P3,000), ang isang regular na miyembro ay makakatanggap din ng karagdagang tulong pinansyal sa halagang LABINDALAWALIBONG PISO (P12,000) mula naman sa ating programang DAMAYAN.

 

SINO ANG MAARING SUMALI SA PISO PROGRAM:

 

1. Lahat ng kasalukuyang miyembro ng ACIW, ito man ay regular o subsidiary.Kinakailangan lamang sila ay aktibong miyembro o up- to- date sa taunang butaw.

2. Lahat ng edad ay maaring sumali.

3. Lahat ng mga lehitimomg Tsapter na may tumatayong pamunuan.

4. Lahat ng pamilya ay maaring sumali sa kondisyon na may isang miyembro na regular mula dito

 

PATAKARAN/KINAKAILANGAN SA PAGSALI:

Ang bawat kasaping miyambro ay maglalagak ng ISANG DAANG PISO (100.00) bilang kanyang deposito at ito ay lalagda sa form na may kaukulang pag-unawa at tungkulin, na kung saan na kapag ang kanyang deposito ay nabawasan na sa halagang LIMAMPUNG PISO (50.00) bilang tulong sa pumanaw na kasama, ito ay kanya nang daragdagan. Kung ang kasali o kasaping miyembro ay pumalya na dagdagan o buoing mula ang deposito at at natirang LIMAMPUNG PISO (50.00) ay nakunsumo na siya ay pansamantalang mawawala sa listahan ng mga kasali o kasaping miyembro ng PISO PROGRAM at hindi makakapag-avail ng benepisyo. Kinakailangan na siya ay manatiling aktibong miyembro o updated sa kanyang TAUNANG BUTAW. At kung ang isang kasaling miyembro ay hindi nakapag renew ng taunang butaw ay ibabalik ang natitirang deposito.

 

View our events calendar

Website Security Test